Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

WYNIKI BADANIA WODY

Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tobiasze za rok 2023 r.

Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ujazd za rok 2023 r.

Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niewiadów za rok 2023 r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze listopad 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd listopad 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów listopad 2023r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze wrzesień 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd wrzesień 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów wrzesień 2023r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze sierpień 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd sierpień 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów sierpień 2023r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze lipiec 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd lipiec 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów lipiec 2023r.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze czerwiec 2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd czerwiec 2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów czerwiec 2023 r.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze maj 2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd maj 2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów maj 2023 r.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze kwiecień 2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd kwiecień 2023 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów kwiecień 2023 r.
Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze luty 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd luty 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów luty 2023r.Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tobiasze za rok 2023 r.

Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ujazd za rok 2023 r.

Ocena jakości wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niewiadów za rok 2023 r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze styczeń 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd styczeń 2023 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów styczeń 2023r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze pażdziernik 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd pażdziernik 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów pażdziernik 2022r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze sierpień 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd sierpień 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów sierpień 2022r.Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Tobiasze lipiec 2022 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Ujazd lipiec 2022 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Niewiadów lipiec 2022 r.Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Tobiasze czerwiec 2022 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Ujazd czerwiec 2022 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Niewiadów czerwiec 2022 r.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze czerwiec 2022 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd czerwiec 2022 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów czerwiec 2022 r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze maj 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd maj 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów maj 2022r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze kwiecień 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd kwiecień 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów kwiecień 2022r.Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze marzec 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd marzec 2022 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów marzec 2022r.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Tobiasze listopad 2021 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Ujazd listopad 2021 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Niewiadów listopad 2021 r.Sprawozdanie z badań SUW Tobiasze, SUW Ujazd, SUW Niewiadów wrzesień 2021 r.


Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze sierpień 2021 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd sierpień 2021 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów sierpień 2021 r.


Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Tobiasze czerwiec 2021 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Ujazd czerwiec 2021 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Niewiadów czerwiec 2021 r.


Wyniki badań wody SUW Tobiasze czerwiec 2021 r.

Wyniki badań  wody SUW Ujazd czerwiec 2021 r.

Wyniki badań wody SUW Niewiadów czerwiec 2021 r.


Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze kwiecień 2021 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów kwiecień 2021 r.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach sieciowych na terenie gminy Ujazd.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Tobiasze listopad 2020 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Ujazd listopad 2020 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Niewiadów listopad 2020  r.


Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Tobiasze wrzesień 2020 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Ujazd wrzesień 2020 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Niewiadów wrzesień 2020 r.


Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze sierpień 2020 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd sierpień 2020 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów sierpień 2020 r.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Tobiasze lipiec 2020 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Ujazd lipiec 2020 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Niewiadów lipiec 2020 r.


Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Tobiasze lipiec 2020 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Ujazd lipiec 2020 r.

Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia SUW Niewiadów lipiec 2020 r.


Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Tobiasze czerwiec 2020 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Ujazd czerwiec 2020 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Niewiadów czerwiec 2020r.


Wyniki badań wody surowej SUW Tobiasze czerwiec 2020 r.

Wyniki badań wody surowej SUW Ujazd czerwiec 2020 r.

Wyniki badań wody surowej SUW Niewiadów czerwiec 2020 r.


Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Tobiasze maj 2020 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Ujazd maj 2020 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Niewiadów maj 2020 r.


Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Tobiasze kwiecień 2020 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Ujazd kwiecień 2020 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Niewiadów kwiecień 2020 r.


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach sieciowych na terenie gminy Ujazd.


Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Tobiasze listopad 2019 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Ujazd listopad 2019 r.

Wyniki badań wody uzdatnionej SUW Niewiadów listopad 2019r.


Ocena jakości wody do spożycia SUW Ujazd wrzesień 2019 r.

Ocena jakości wody do spożycia SUW Niewiadów wrzesień 2019 r.

Ocena jakości wody do spożycia SUW Tobiasze wrzesień 2019 r.


Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Ujazd sierpień 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Niewiadów sierpień 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Tobiasze sierpień 2019 r.


Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Ujazd lipiec 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Niewiadów lipiec 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Tobiasze lipiec 2019 r.


Ocena jakości wody do spożycia SUW Ujazd czerwiec 2019 r.

Ocena jakości wody do spożycia SUW Niewiadów czerwiec 2019 r.

Ocena jakości wody do spożycia SUW Tobiasze czerwiec 2019 r.


Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Ujazd maj 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Niewiadów maj 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Tobiasze maj 2019 r.


Wyniki badania wody surowej SUW Ujazd maj 2019 r.

Wyniki badania wody surowej SUW Niewiadów maj 2019 r.

Wyniki badania wody surowej SUW Tobiasze maj 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Ujazd kwiecień 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Niewiadów kwiecień 2019 r.

Wyniki badania wody uzdatnionej SUW Tobiasze kwiecień 2019 r.


Wyświetlony: 67030

Dodany 25.04.2019 12:17:20 przez Wojciech Tarnawczyk

Autor dokumentu Anna Kobus

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2024 12:39:07 przez Anna Kobus

Historia zmian [96]

Najnowsze

23.05.2024 13:31

WYNIKI BADANIA WODY

Czytaj dalej...

30.04.2024 14:36

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Czytaj dalej...

30.04.2024 14:36

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Czytaj dalej...

16.04.2024 08:15

WYNIKI BADANIA WODY

Czytaj dalej...

26.01.2024 12:39

WYNIKI BADANIA WODY

Czytaj dalej...

08.12.2023 14:34

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Anna Kobus Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Wojciech Tarnawczyk Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Angelika Podolczak Zadaj pytanie

Tel: 44 7192111

Fax: