Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Przedmiot działania

Uchwała Nr LXXII/570/23 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia dopłat taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 126/ 2020 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 2 września 2020 r w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez ZGKiM w Niewiadowie

Uchwała Nr XX/177/20 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin Organizacyjny ZGKiM w Niewiadowie

Zarządzenie nr.9 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego ZGKiM w Niewiadowie

Statut ZGKiM w Niewiadowie

Uchwała Nr XV/74/95 Rady Gminy w Ujeździe z dnia 27 października 1995 r., w sprawie utworzenia zakładu budżetowegoPrzedmiotem działania Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie podstawowych usług komunalnych, a w szczególności:


1.      Usług wodno – kanalizacyjnych, a w szczególności:

a)      uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom w ramach związanych z nimi umów,

b)      prowadzenie działalności eksploatacyjnej Stacji Uzdatniania Wody,

c)      utrzymywanie w sprawności technicznej i konserwacja urządzeń sieci wodno – kanalizacyjnej , usuwanie awarii,

d)      odbiór i oczyszczanie ścieków w ramach związanych z nimi umów,

e)      dokonywanie odbiorów technicznych nowych urządzeń , przyłączy  i sieci wodno kanalizacyjnych, plombowanie urządzeń pomiarowych,

f)       wykonywanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych ,

g)      eksploatacja oczyszczalni ścieków,

h)      kontrola odprowadzanych przez użytkowników sieci kanalizacyjnej ścieków pod względem wymogów wynikających z przepisów,

i)        zarządzanie siecią i urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi na terenie objętym działaniem,

j)        zawieranie umów i prowadzenie rozliczeń finansowych z odbiorcami wody i dostawcami ścieków,

2.      Świadczenie usług ciepłowniczych, a w szczególności:

a)       utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej kotłowni i urządzeń sieci cieplnej i urządzeń energetycznych Zakładu,

b)      dostarczanie energii cieplnej i ciepłej wody na podstawie umów,

c)      zarządzanie siecią i urządzeniami ciepłowniczymi na terenie objętym działaniem,

d)      zawieranie umów i prowadzenie rozliczeń finansowych z odbiorcami,

3.      Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami, stanowiącymi w całości lub w części własność komunalną i nie przejętych w zarząd przez właścicieli lokali w danym budynku, a w szczególności:

a)          utrzymywanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym administrowanych budynków i ich otoczenia,

b)         zgłaszanie potrzeb w zakresie remontów kapitalnych,

c)          wykonywanie przeglądów, napraw, konserwacji i remontów administrowanych budynków oraz znajdujących się w nich instalacji,

d)         prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem i likwidacją zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład,

e)          zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i mieszkaniowych,

4.      Świadczenie innych usług , a w szczególności:

a)      wykonywanie zleconych remontów budynków i innych obiektów,

b)      świadczenie usług instalacyjnych w zakresie elektrycznym, wodno-kanalizacyjnym, gazowym i centralnego ogrzewania,

c)      prowadzenie innej działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej związanej z działalnością Zakładu pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia do realizacji zadań określonych w Statucie i nie pogorszy wyników finansowych Zakładu.


Wyświetlony: 10106

Dodany 22.01.2020 08:57:48 przez Anna Kobus

Autor dokumentu Anna Kobus

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.06.2023 11:03:09 przez Anna Kobus

Historia zmian [13]

Najnowsze

23.05.2024 13:31

WYNIKI BADANIA WODY

Czytaj dalej...

30.04.2024 14:36

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Czytaj dalej...

30.04.2024 14:36

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Czytaj dalej...

16.04.2024 08:15

WYNIKI BADANIA WODY

Czytaj dalej...

26.01.2024 12:39

WYNIKI BADANIA WODY

Czytaj dalej...

08.12.2023 14:34

Deklaracja dostępności

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Anna Kobus Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Wojciech Tarnawczyk Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Angelika Podolczak Zadaj pytanie

Tel: 44 7192111

Fax: